Evipro Oy kouluttaa ja kehittää palveluja SOTE ammattilaisille

Evipron erityisosaamisena on mielenterveys- ja päihdetyön työnohjaus, kehittäminen ja koulutus. Evipron asiantuntijat, kouluttajat ja työnohjaajat ovat oman alansa syvällisiä osaajia. Mielenterveys koskettaa meitä kaikkia ja alan tärkeyden takia Grapica Oyllä oli luottamustehtävä olla mukana tekemässä yrityksen uusia verkkosivuja.

Sivustoa kevennettiin ja lisättiin sisältöä

Kun verkkosivut uusittiin, kevennettiin myös Evipro Oyn brändin ulkoasua ja sisältöä. Näin saatiin paremmin palveluja ja henkilökuntaa esille. Evipro Oylle tehtiin myös webpäivitysopas, jonka avulla yritys pystyy itse ylläpitämään ja muokkaamaan sivustoja.

Evipro tuottaa kansainvälistä tieteellistä konferenssia

ECMH eli European Conference on Mental Health järjestetään jo 10. kerran. Grapica Oy toteutti tapahtumaan tuleville verkkokaupan, joka helpottaa järjestäjän työtä. Konferenssiin osallistuu ammattilaisia ympäri koko maailman ja on tärkeä foorumi mielenterveyden ammattilaisille.

Tutustu European Conference on Mental Health – ECMH stands for European Conference on Mental Health